Bak med Johanne og IntoWords

Bak med Johanne og IntoWords er et prosjekt hvor vi fokuserer på kreativitet og lese- og skriveteknologi. Tidligere bakekonkurransedeltaker Johanne Gormsen er ung og dyslektiker. Dysleksi står ikke i veien for hennes kreativitet og kakedrømmer – i stedet lar hun kreativiteten og ambisjonene flyte fritt når hun går på kjøkkenet.

Jeg merker ikke at jeg har dysleksi når jeg baker

Johanne er i dag 18 år (per 2022) og fant først ut at hun var dyslektiker som 11-åring. I mange år visste hun at det var noe galt når hun leste. Før hun fikk hjelp av lese- og skriveteknologi utviklet hun egne strategier for å lese og skrive, blant annet ved å lære sangtekster utenat fordi hun ikke klarte å følge med på teksten underveis når de sang på skolen.

Det er ganske vanlig at personer med dysleksi utvikler slike strategier før dysleksien oppdages og riktig støtte tilbys. Her fant Johanne et kreativt utløp. Sammen med Johanne feirer vi kreativiteten og lese- og skrivevennlighet for alle.

Det lønner seg å kjempe

Johanne ble veldig lei seg da hun fant ut at hun var dyslektiker. Først trodde hun det var en voldsom sykdom. Hun fryktet at merkelappen «dyslektiker» ville stemple henne som unormal fordi hun ikke kunne lese som alle andre. Men det lønner seg å kjempe.

"Du må alltid fortsette. Du må fortsette å kjempe for det du vil. Du må ikke tro at du ikke er god nok. Du må jobbe 50%, kanskje noen ganger 100% mer enn alle andre, men det er det verdt det til slutt . Du blir så glad for resultatet», sier Johanne, som ønsker å trekke frem styrker fremfor svakheter ved å leve med lese- og skriveutfordringer.