Tastaturtrening med lydstøtte - en viktig forutsetning for god tekstproduksjon

I en tid hvor vi aldri har skrevet mer på PC, kan det virke paradoksalt at vi generelt sett har blitt dårligere til å håndtere tastatur. Egne timer med maskinskriving har forsvunnet fra undervisningen, og mange av oss - med hånden på hjertet - nedprioriterer det å trene effektiv bruk av tastatur. Elevenes måte å bruke tastaturet på er ofte selvlært og sjeldent hensiktsmessig.

Av Bjarne Isager, pedagogisk veileder, Vitec MV

Skap et solid skrivegrunnlag

I programmet vårt 10-Fingre lærer elevene å bruke alle ti fingrene til å produsere tekst på tastatur, og øvelse, læring og lek møtes i et samspill slik at elevene blir raskere og mer presise skrivere.

Det er åpenlyst at elevene skriver raskere med ti fingre enn med to eller tre, og selv om det tar tid å lære god fingersetting er det av flere årsaker en glimrende investering å trene ti-fingermetoden tidlig.

Bedre læring med multisensorisk støtte

I tillegg til at eleven blir mer effektiv i tekstproduksjonen bygger programmet også på en multisensorisk støtte av elevens lese- og skriveutvikling. Gjennom mange treningsoppgaver får eleven god innlæring og mange gjentagelser, i tillegg til auditiv feedback hver gang det tastes en bokstav eller skrives et ord. Når eleven trykker på en bokstav, leses bokstavlyden opp, og ordet leses opp i etterkant. Den gjentagende auditive feedbacken er en effektiv måte å få automatisert forbindelsen mellom bokstav og lyd, og sikre veien mot en sikker og automatisert ordavkoding. I første omgang ved å få lest opp bokstavlyden og dermed støtte eleven i sin barnestaving, og i andre omgang ved å få lest opp bokstavlyder, ord og setninger som støtte i elevens overgang fra barnestaving til bevisst bruk av lydregler.

 

 

 

Lydstøtten er valgfri, og eldre elever kan trene med fullt fokus på tastaturtrening hvis de ønsker det. En automatisering av elevenes fingersetting, og en sikker bruk av tastaturet, fjerner fokuset fra tastaturet til det faglige innholdet i teksten. Belønningssystemet i 10-Fingre gir eleven motivasjon i treningen, og elevens prestasjoner kan overvåkes gjennom en oversikt over hastighet og presisjon som ligger i oppgavene. I 10-Fingre lærer elevene ti-fingermetoden samtidig som de trener lese- og skrivekompetanse ved hjelp av farger, lyd og belønning.

God skriveerfaring lønner seg

Med den digitale tidsalderen hvor datamaskiner har blitt et av våre primære verktøy for å uttrykke oss skriftlig, er det mer avgjørende enn noen gang å mestre tastaturet. 10-Fingre kan være løsningen som ikke bare gjør elevene til raskere og mer presise skrivere, men som også gir digital mestring og som kan forbedre elevens lese- og skriveferdigheter via lydstøtte.