Privatlivspolitikk

Denne personvernerklæringen for Vitec MV A/S er gjeldende fra 25.mai 2018

1.     Generelt

1.1  Denne personvernerklæringen er gjeldende for samtlige personlige opplysninger du gir oss og/eller som vi samler inn om deg når du bruker våre produkter eller når du besøker vår hjemmeside www.mv-nordic.com

2.     Dataansvarlig

2.1  Vitec MV A/S, Lucernemarken 17, 5260 Odense S, CVR: 15314400 (heretter ”Vitec MV”, ”vi”, ”oss” eller ”våre”) er dataansvarlig for dine personopplysninger, og vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet, når du bruker våre produkter og tjenester, er på vår hjemmeside, eller når du bruker våre applikasjoner (våre Tjenester). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå hvilke personlige opplysninger vi samler inn, hvorfor de samles inn og hvordan vi bruker de. Personvernerklæringen vil også forklare hvordan du kan håndtere dine rettigheter når du betror oss med dine personlige opplysninger. Vi ber deg om å lese nøye igjennom personvernerklæringen og gjøre deg kjent med innholdet. Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via kontaktinformasjonen som du finner til slutt i denne personvernerklæringen.

3.     Hvilke opplysninger samler vi inn?

3.1  Når du får adgang, oppretter forbindelse til, melder deg på, deltar i, oppretter konto, foretar individuelle kjøp i eller på annen måte bruker våre tjenester, kan vi samle inn personlige opplysninger om deg. Personopplysningene som vi samler inn avhenger av omstendighetene og de ulike tjenestene du bruker, men kan bestå av følgende:

3.2  Personopplysninger som du aktivt stiller til rådighet for oss

·       Navn og e-postadresse

·       Nasjonalitet

·       Betalingsopplysninger

·       Brukeridentifisering, herunder brukernavn til innlogging, passord, hemmelige spørsmål med tilhørende svar

·       Informasjon fra deg på bakgrunn av en anmodning fra oss når du rapporterer et problem med våre tjenester

·       Adressen du kontakter oss fra om du kontakter oss

·       Brukerinformasjonen som du velger å stille til disposisjon for statistiske formål (ratinger, anmeldelser, svar til undersøkelser og lignende)

·       Alle andre opplysninger som blir gitt på tidspunktet for registrering til våre tjenester, påmelding på våre tjenester eller forespørsler om ytterlige tjenester fra oss.

·       Informasjonskapsler som entydig identifiserer din nettleser.

3.3  Brukergenererte personopplysninger

·       Detaljer om hvilke programtyper du bruker, herunder f.eks. hvor mye av et program du har brukt

·       Atferds-data, herunder bruksmønstre og navigasjon;

·       Detaljene om ditt bruk av våre tjenester, herunder, men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og produkter og tjenester, som du har adgang til;

·       Dine kjøpspreferanser, f.eks om du reagerer på annonser eller kampanjer;

·       Computer- og programvareinformasjon, slik som din unike ID, IP-adresse, operative systemer, type nettleser, forbindelseshastighet og internetttilbyder;

4.     Hvorfor samler vi opplysningene dine?

A) Av hensyn til våre kontrakter:

·       For å kunne levere tjenestene våre til deg samt å kunne oppfylle dine ønsker, forbedre din brukeropplevelse og administrere våre kontraktmessige forhold med deg.

·       For å sikre at innhold fra våre tjenester overføres til deg og din enhet på den mest effektive måten

·       For å tilpasse din opplevelse av våre tjenester basert på ditt bruk og atferd med det formål å levere innhold.

·       For å håndtere betaling for din konto og for å levere ordre- og fakturaopplysninger til deg

·       For å ha oversikt over dine kjøp med tanke på å sikre at vi kan gi deg det innholdet som du har rett på.

·       For å kunne sende push-varsler på dine enheter

·       For å kommunisere med deg om ditt abonnement, din konto eller kjøp av våre tjenester.

·       For å informere deg om endringer i våre tjenester

·       For å levere tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du ber oss om.

B) Til legitime formål:

·       For å analysere på et sammensatt nivå med det formål å forbedre våre produkter og tjenester

·       For å bruke IP-adresse, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon der det er nødvendig å blokkere skadelig bruk av våre tjenester, med det formål å beskytte våre tjenester eller på annen måte håndheve eller anvende våre kjøpsbetingelser.

·       For å forbedre våre tjenester, identifisere brudd og holde dine data sikre basert på loggfiler.

·       Loggfiler med opplysninger om tidspunkt og dato for besøk, varighet.

·       Opplysninger om hendelser på enheten, f.eks avbrudd, systemaktiviteter, hardware-innstillinger, nettleser, nettleserspråk, dato og tidspunkt.

·       IP-adresse

·       Vi kan samle inn enhetsspesifikke opplysninger (f.eks om din maskinmodell, operativsystem-versjon, nettleser).

·       For å gi opplysninger i en fusjons- og overtakelsesprosess av hensyn til forretnings- og strategisk ledelse.

·       Til analyse og statistiske formål

·       For å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav

C) Til markedsføringsformål:

·       For å sende deg nyhetsbrev om du har samtykket til dette. Nyhetsbrevene kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon relatert til våre tjenester og/eller andre produkter. Vennligst vær oppmerksom på at du, når som helst, kan melde deg av nyhetsbrevet ved å endre dine kontopreferanser på din konto-side.

4.2 Vi kan også behandle dine personopplysninger om det er nødvendig for oss for å overholde en

rettslig forpliktelse eller en avgjørelse fra myndighetene.

5.     Deling av dine personlige opplysninger

5.1  Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre tjenester for oss som f.eks. å levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og betalingskorttransaksjoner, samt forbedre data, behandle forespørsler fra kunder og utføre andre former for statistiske analyser. Ved utførelsen av disse tjenestene kan tredjepartsleverandører ha adgang til dine personlige data, men er kun autorisert til å behandle dem utelukkende på vår vegne og i overensstemmelse med våre instruksjoner.

6.     Hvordan beskytter vi opplysningene dine

6.1  Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personlige opplysninger, du gir oss lagres på sikre servere og vi har strenge prosedyrer for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert adgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger. Eventuelle betalingstransaksjoner vil bli kryptert av industristandardteknologi og være underlagt PCI-sikkerhetsstandarder.

6.2  Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personlige data kan vi ikke garantere at våre sikkerhetstiltak forhindrer ethvert uautorisert forsøk på å få adgang til, bruke eller offentliggjøre personopplysninger. Vi opprettholder allikevel sikkerhets- og hendelsesplaner, her inngår planer for håndtering av evt. brudd på datasikkerheten, slik at vi kan møte en fysisk eller teknisk hendelse og håndtere dette korrekt og begrense enhver negativ effekt av en slik hendelse.

7.     Hvordan du kan få adgang til dine opplysninger

7.1  Vi forstår at du til tider kan ha bruk for ytterligere opplysninger fra oss om dine personopplysninger, og hvordan de behandles, eller at du kanskje ønsker å oppdatere eller rette personopplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:

·       Rett til å få adgang til dine personopplysninger: du har rett til å få bekreftet, av oss, hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og hvis så er å få adgang til disse personopplysningene og informasjonen

·       Rett til å få korrigert personopplysninger: hvis du oppdager, at personopplysninger, som vi har om deg er unøyaktige, har du rett til å få oss til å korrigere disse personopplysningene

·       Rett til å få slettet personopplysninger (retten til å bli glemt): under visse omstendigheter, f.eks. hvis dine personopplysninger blir behandlet ulovlig, eller du har trukket tilbake ditt samtykke (hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke), har du rett til å be om og oppnå sletting av dine personopplysninger fra os.

·       Rett til begrensning av behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du stiller spørsmål om nøyaktigheten av dine personopplysninger, eller hvis du har kommet med innsigelser mot våre legitime formål for behandling av dine personopplysninger, har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil det er funnet en løsning.

·       Rett til å protestere mot behandling: under visse omstendigheter, f.eks. hvis du bestrider vår legitime interesse i å behandle dine personopplysninger, har du rett til å komme med innsigelser av grunner som angår din situasjon spesielt, mot slik behandling.

·       Rett til dataportabilitet: Hvis dine personopplysninger behandles automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller til oppfyllelse av vår kontrakt, har du rett til å be om at vi gir deg dine personopplysninger på et maskinlesbart format ved overgang til en annen dataansvarlig.

·       Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til rette tilsynsmyndighet.

o   Klage rettes til Datatilsynet, jf. Databeskyttelsesloven § 39, stk. 1.

7.2  Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake et slikt samtykke når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen) ved å kontakte oss.

7.3  Vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene nedenfor for å foreta en henvendelse i forbindelse med dine rettigheter. Vi vil tilstrebe å svare på din henvendelse innen 30 dager etter mottakelsen av en slik henvendelse. Hvis vi ikke kan møte din henvendelse innen 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, årsaken til forsinkelsen og når vi forventer at vi kan klare å behandle henvendelsen din.

8.     Endringer i personvernerklæringen

8.1  Vår personvernerklæring kan endres fra tid til annen. Derfor bør du sørge for at du gjennomgår den siste versjonen av denne erklæringen regelmessig. Vi vil varsle om eventuelle endringer av personvernerklæringen her og om endringene er betydelige vil vi varsle deg ytterliger via e-post. Om vi endrer denne personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker personopplysningene dine, vil vi rådføre deg om valgene dua har som følge av disse endringene. Vi vil også lagre tidligere versjoner av denne personvernerklæringen i et arkiv for din gjennomgang.

9.     Kontaktopplysninger

9.1  Vi tar gjerne imot eventuelle spørsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen. De kan sendes til jura@www.mv-nordic.com

9.2  Vi er underlagt og bundet av Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. X av 17. mai 2018 om supplerende bestemmelser til GDPR (”Databeskyttelsesloven”).