Funksjoner i IntoWords

Få en oversikt over innstillinger i IntoWords.

IntoWords gir lese- og skrivestøtte på ulike plattformer. Vær oppmerksom på at løsningen er litt ulik, både i utseende og funksjon ut fra hvilken enhet du arbeider på, og da spesielt om du arbeider på PC, Mac eller Chromebook kontra nettbrett. Dette skyldes muligheter eller begrensninger i plattformen.  

*Funksjoner som kun er til PC, Mac eller Chromebook har vi markert med IWC i punktlisten (IntoWordsCloud). 

EN OVERSIKT OVER INTOWORDS' LESE- OG SKRIVEFUNKSJONER