CD-ORD og IntoWords fra NAV

CD-ORD og IntoWords hjelper deg med opplesing og rettskriving. Programmene er godkjent av NAV hjelpemiddelsentral.

Slik søker du NAV Hjelpemiddelsentral om våre verktøy. 

For å få støtte fra NAV må du være under utdanning. Du må ha dokumentasjon på spesifikke språkvansker, for eksempel dysleksi, som er signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende.  

Finn NAV artikkelnummer og produktnavn her: 

Kontakt oss 

Om du venter på et vedtak fra PPT eller en lisens fra NAV, kontakt oss for en gratis prøveperiode på firmapost.mv@vitecsoftware.com eller 46 85 99 60.