Produkter

CD-ORD

Hjelper deg med å lese og skrive

IntoWords

Gjør lesing, skriving og læring lettere

Stemmepakken

Få opplesing på flere språk

Minnelek Flex

Program som trener arbeidsminnet hos barn og voksne

Mattelek Flex

Trener grunnleggende tallforståelse

MiVo

Trener bruken av lese- og skrivestøtten i CD-ORD og IntoWords

CD-ORD og IntoWords fra NAV

CD-ORD og IntoWords hjelper deg med opplesing og rettskriving. Programmene er godkjent av NAV hjelpemiddelsentral.

Lese- og skriveavtaler

Tegn et abonnement for kommunen, skolen eller bedriften