Ny IntoWords til iPad med multitasking og nytt design

Med den nye IntoWords kan du endre tastaturets utseende, arbeide i flere apper samtidig og bruke et eksternt tastatur.

Med den nye IntoWords kan du endre tastaturets utseende, arbeide i flere apper samtidig og bruke et eksternt tastatur.

Vi har gledet oss til å vise deg den nye versjonen av IntoWords til iOs for den inneholder nye funksjoner som kan endre din måte å lese og skrive på, særlig på iPad.

 

Video: Tastaturet i IntoWords på din iPad

Splitt opp skjermen og arbeid i flere apper

Når du arbeider på iPad vil du kunne dele skjermen og få vist to apper samtidig. Det gir bedre flyt når du skal jobbe i to dokumenter om gangen – for eksempel lese en fagtekst og svare på spørsmål i et separat ark.

Video: Todelt skjerm og ordbok i IntoWords på din iPad

Design ditt eget tastatur

Du kan nå endre IntoWords’ tastatur slik at det passer til deg eller ditt skriveformål. Flere av våre brukere har etterlyst et diskret tastatur som ligner på Apples design.
Her er fire eksempler på hvordan ditt IntoWords-tastatur kan se ut:


De tilpassede tastatur-design imøtekommer forskjellige behov hos våre brukere: For noen betyr det mye at hjelpen er diskret (øverst tv.), andre liker bedre at det er festlig (øverst t.h). I sene kveldstimer kan et mørkt tastatur kanskje være en fordel (nederst t.v.), og til elever i begynnerundervisningen kan du velge tastaturet hvor vokaler og konsonanter har hver sin farge (nederst t.h.)

Bruk med eksternt tastatur

Du kan tilkoble et eksternt tastatur så bare IntoWords’ ordforslag (ikke tastaturet) vises på skjermen. På den måten får du bedre plass til tekst på skjermen og dermed bedre oversikt over det du leser og skriver.
Når du arbeider med et eksternt tastatur må du skrive i IntoWords’ teksteditor (Tekst).

Video: Eksternt tastatur i IntoWords på din iPad

Ny teksteditor ’Tekst’ erstatter ’Skriv’

Vi har lagt til en helt ny teksteditor, ’Tekst’. Tekst er featuren du bruker når du arbeider med delt skjerm, hvor du for eksempel skal svare på spørsmål eller ta notater fra et annet dokument. Teksteditoren må brukes når du kobler et eksternt tastatur til IntoWords.
Hvis du har lagret filer i Skriv, kan du fortsatt finne dem via iOS filhåndtering.

Forbedret ordbok med ’Søk i Google Bilder’

Du kan nå slå opp ord direkte fra teksten. Du kan også sjekke ordet visuelt med funksjonen Søk i Google Bilder.
Med funksjonen multitasking kan du slå opp ord i ordboken uten å forlate din egen tekst.

Oppdater IntoWords i App Store