Kurs

Vi tilbyr kurs og webinarer hvor vi presenterer våre verktøy IntoWords og CD-ORD. I kursene lærer vi deg hvordan du skal bruke verktøyene, og hva slags muligheter verktøyene gir. Vi viser og demonstrerer verktøyenes knapper og tekniske komponenter, samt den pedagogiske tankegangen bak verktøyene.

Meld deg på webinar her.

Oversikt over våre kurs og webinarer

Bli kjent med IntoWords og CD-ORD

IntoWords og CD-ORD er en viktig del av verktøykassa når barn og voksne med dysleksi skal lese, skrive og lære. På disse kursene og webinarene lærer du – som elev, forelder, lærer eller som voksen med dysleksi – alle de viktigste funksjonene på nybegynner eller øvet nivå.

 • Kom i gang med IntoWords/CD-ORD
  Vi tilbyr jevnlig gratis kom-i-gang webinarer slik at du får oversikt over verktøylinja til IntoWords og CD-ORD, og vet hvordan de ulike funksjonene kan brukes.
  Meld deg på gratis webinar her.
 • Kom godt i gang med IntoWords/CD-ORD
  Vi holder kurs på IntoWords og CD-ORD slik at du kan komme godt i gang med verktøyet, og veilede andre som trenger opplæring, både elever, foresatte og andre ansatte.
 • God bruk av IntoWords/CD-ORD i undervisningen.
  Hvilke funksjoner og strategier kan elevene bruke for å lese, skrive og lære på best mulig måte med IntoWords og CD-ORD? Her får du en god og grundig gjennomgang samtidig som du selv får prøve ut ulike funksjoner og strategier underveis i kurset.
 • Kurs for elever og foresatte.
  Vi holder kurs for elever og foresatte slik at de får god oversikt over ulike funksjoner i IntoWords og CD-ORD, og hvordan eleven kan bruke ulike lese- og skrivestrategier i egen undervisning.
Ta kontakt med oss

Fagkurs

Vi tilbyr fagkurs hos dere eller online-kurs. Disse kursene gir deg redskaper til å inkludere og kompetanseløfte elevene dine i alle fag. Du blir introdusert for verktøyenes kjernefunksjoner og god pedagogisk bruk av disse lese- og skriveverktøyene.

 • Lese- og skriveopplæring med lydstøtte (for lærere på 1. og 2. trinn)
  Lese- og skriveopplæring med lydstøtte er en metodikk i lese- og skriveopplæringen som inkluderer alle og gir elevene mestringsfølelse. Vi presenterer en metode som både tar for seg lese- og skriveopplæring og tekstproduksjon. Metoden bygger på elementer fra STL+. Det vil bli presentert praktiske oppgaver som kan brukes direkte i undervisningen.
 • En dyslektikervennlig undervisning.
  Målet med kurset er å skape en felles forståelse av begrepet dysleksi med henblikk på å løfte elever eller studenter med dysleksi faglig. Deltakerne får kunnskap om å planlegge og gjennomføre undervisning som tilgodeser elever med dysleksi, og vi ser på bruk av LST-strategier i undervisningen.
 • Skreddersydde kurs:
  Vi skreddersyr kurs tilpasset deres behov for opplæring. Kursene kan holdes hos dere, hos oss i Vitecs lokaler i Oslo eller som et online webinar. Våre pedagogiske veiledere tilrettelegger kursets innhold etter deres ønske og behov. Ta kontakt, så avtaler vi tidsramme og pris.

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:
46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com 

Hør mer om våre kurs