Lese- og skriveteknologi styrker alle elever

Alle kan lese og skrive med IntoWords. Det er pedagogisk konsulent Dorte Brandborg i Vitec MV Danmark sin erfaring at lese- og skriveteknologi for alle elever styrker faglig utvikling. Lese- og skriveteknologi er nødvendig for noen, men bra for alle.

Af Laura Fyrstenberg McLaughlin, Cand.mag. i Dansk, Kommunikationskonsulent Vitec MV

Det faglige nivået stiger for alle som bruker lese- og skriveteknologi

Med 18 års erfaring i grunnskolen både som lærer og leseveileder, har Dorte sett med egne øyne hvilken effekt det har å tilby lese- og skriveteknologi til alle elever - og ikke begrense tilgangen til kun de elevene som har fått diagnosen dysleksi. Det gir god mening.

Med IntoWords kan alle elever utvikle sitt faglige nivå. Lese- og skriveteknologi bidrar til å utvikle ens ordforråd og støtter skriveprosessen i alle fag – «Det forbedrer rett og slett elevenes skriveprosess og deres skriftlige produkter», sier Dorte.

Dorte forteller at elever som har fått diagnosen dysleksi vil få hjelp raskt. Men hva med elever som er på grensen? Eller de elevene som har en skriftlig utvikling som henger etter? Bør ikke de også få tilbud om støtte som vil styrke den faglige utviklingen og læringen deres?

Det er en stor gruppe som blir liggende i gråsonen. De som ikke har fått diagnosen dysleksi, men som i stor grad trenger støtte likevel. Ofte finnes det ingen muligheter for dem
Dorte Brandborg

Det synes Dorte at de absolutt burde få. «Det er en stor gruppe som blir liggende i gråsonen. De som ikke har fått diagnosen dysleksi, men som i stor grad trenger støtte likevel. Ofte finnes det ingen muligheter for dem.» Ved å implementere lese- og skriveteknologi for alle elever på skolen, ivaretas alle elever i større grad.

Som en sidegevinst trenger ikke læreren i like stor grad som tidligere å støtte den enkelte elev på ordnivå, fordi elevene selv er eksperter i verktøyet. Dermed blir det mulig å ha et økt fokus på selve innholdet i undervisningen og til å ha overskudd til å faktisk lære, samt at stigma reduseres.

IntoWords kan brukes i alle fag og støtter elevene der de er

Dorte forteller at lese- og skriveteknologi kan utvikle og optimere skriftlig arbeid for alle. IntoWords har et bredt spekter av funksjoner som støtter det daglige skrivearbeidet – uansett om du jobber med norsk, språkfag, realfag eller andre fagområder. Det er mulig å lage personlige profiler som passer til ulike fag.

Lese- og skriveteknologi støtter elevene umiddelbart, frigjør lærerens tid til undervisning og gir eleven mer overskudd til innholdet. «Eleven kan være like ved å klare og stave et ord, men klarer det likevel ikke. Der kan eleven bruke IntoWords, som raskt går inn og støtter den utviklingen som eleven faktisk driver med.»

Det gir også en bedre skriveflyt. Når elevene jobber med IntoWords i skriveprogrammet sitt, har de verktøyet lett tilgjengelig. Hvis de mangler ord, stavemåter, oversettelser til andre språk, eller trenger å lese høyt, så er alt sammen samlet i ett verktøy. De trenger ikke å flytte fokuset fra dokumentet til en nettside eller til andre programmer – det har alt sammen på samme sted. 

Elevene blir raskt eksperter i verktøyet, bruker det forskjellig og finner sine egne strategier og favorittfunksjoner som passer deres behov. De utvikler seg med programmet etter hvert som de blir eldre.

«Jeg så blant annet en markant utvikling i en 4. klasse som brukte IntoWords. De jobbet veldig fritt og skrev noen setninger der du tenkte «wow – klarer man å skrive dette som fjerdeklassing». De var superflinke til å bruke programmet aktivt når de skrev. På ungdomsskolen blir programmet ofte brukt på en annen måte, hvor de stort sett fokuserer på å lage noen gode setninger og tekster” - har Dorte lært.

Er det juks?

«Det er ikke juks å bruke lese- og skriveteknologi, da det gir like vilkår for faglig utvikling», sier Dorte. Elevene skal likevel forstå og tolke tekstene sine. Underveis må de fortsatt velge om de er enige eller uenige i programmets forslag, f.eks. ved å få ordene lest opp, lytte til setningene og vurdere om det de har skrevet faktisk var det de mente. Derfor mener Dorte også at programmet ikke bare er en skriftlig og muntlig støtte, men også et læringsverktøy der elevene skal reflektere over tekstene sine – både på ordnivå og på tekstnivå. 

Portrett av Trude Husøy Malnes

Vil du høre mer om lese- og skriveteknologi til alle elever?

Ta kontakt med Trude så hjelper hun deg i gang.

Trude Husøy Malnes, Daglig leder
Send e-post

Se våre kurs

Vi tilbyr kurs og webinarer hvor vi presenterer lese- og skriveverktøyet vårt IntoWords. På kursene lærer vi deg hvordan du kan bruke IntoWords, og hva slags muligheter programmet gir. Vi viser og demonstrerer verktøylinjens knapper og tekniske komponenter, samt den pedagogiske tankegangen bak programmet.

Kurs og webinarer