Materialer til undervisningen

Vi har laget forskjellige materialer som du kan implementere i undervisningen din. Materialet har det til felles at det skal styrke den enkelte elevs lese- og skriveglede.