Download

Du får her tilgang til alle de programmene du abonnerer på - både til installasjon og avvikling i nettleseren. Når du har hentet programmet, må du logge inn med Feide eller MV-Login. I listen under velger du det programmet du vil bruke.

Alt

Bygg og anlegg, Byggenæringens Forlag

CD-ORD Mac / IntoWords Mac

CD-ORD Windows (10.3)

Dansk språkpakke Mac

Elektrofag, Elforlaget

Energi

Engelsk språkpakke Mac

Fagordliste jul

Fransk språkpakke Mac

Grafikk

Grafisk

IntoWords Cloud

IntoWords Mac / CD-ORD Mac

IntoWords Ordbok

IntoWords Skriv

Italiensk språkpakke Mac

Juridisk fagordliste

Natur og miljø

Naturfag

Nederlandsk språkpakke Mac

Norsk språkpakke Mac

PDF

PDF (1)

Program for MV-ID Administrasjon

Restaurant og matfag

Skriverammer

Skriverammer (1)

Spansk språkpakke Mac

Stemmepakke (Arabisk, kinesisk og russisk)

Kontakt oss hvis du ønsker andre språk

Svensk språkpakke Mac

Tysk språkpakke Mac