5 strategier til den gode leseopplevelse

Vi har samlet 5 strategier som kan støtte leseopplevelsen et godt stykke på vei for elever som strever med lesing, og pakket dem inn i et ’bokmerke’.

Vi har samlet 5 strategier som kan støtte leseopplevelsen et godt stykke på vei for elever som strever med lesing, og pakket dem inn i et ’bokmerke’.

Med bokmerket får eleven videotips til å komme i gang med lesingen av en lyd- eller tekstfil, og til å bruke CD-ORD når de støter på utfordringer underveis på sin lesevei.


5 strategier til den gode leseopplevelse

Elevene kan bruke:

  • de samme tekstene dere leser i klassen, men som lydbok eller
    tekstfil
    , f.eks Word eller pdf.
  • bokmerket med de fem QR-linkene til videoer hvor de kan få hjelp underveis i lesingen.
  • sin PC med CD-ORD
  • Mac eller Chromebook med IntoWords
  • nettbrett eller smartphone med IntoWords

For at QR-kodene skal fungere optimalt bør du bruke det som er lagret i PDF-format

Klikk for å lagre bokmerket som pdf.

Hvordan brukes bokmerket?

Du kan sende bokmerket digitalt til din elev eller skrive det ut, så eleven kan ha det liggende på pulten sin.

Hvorfor et bokmerke?

Bokmerket skal støtte elever med lesevansker til å komme i gang med lesehjelp slik at de føler seg inkludert i klassens aktiviteter og kan delta på like vilkår i leseundervisningen. Inkludering og elevdeltakelse er viktige komponenter for å lykkes med den gode leseopplevelse . Samtidig sikrer du at elever med dysleksi og andre lesevansker ikke mister mer “lese-trening” i forhold til sine klassekamerater.


God leselyst!