At fjernundervise ordblinde elever – et quickfix

Mange ordblinde elever har brug for en tydelig struktur og et stillads for deres opgaveløsninger. Hvordan tilgodeser man det i denne corona-tid?

En far holder en tablet og viser den mod sin datter, imens de sidder sammen ved et bord.

I disse dage støder jeg på mange forskellige opslag på Facebook, hvor elever, forældre og undervisere giver udtryk for, at det til tider kan være en udfordring både at være ordblind elev, lærer eller forælder til et ordblindt barn i folkeskolen lige nu.

Forældrene ved ikke altid, hvordan de bedst støtter deres barns læring, og underviserne virker bekymrede for, at deres stilladsering er svær at gennemføre på afstand. Som læsevejleder og udskolingslærer med mange års erfaring fra folkeskolen forstår jeg frustrationen. Og jeg tænker, at i denne særlige situation er der brug for enkle midler – nemme at gå til for lærer, forældre og elev. Det har inspireret mig til et ’quickfix for fjernundervisning’, som jeg vil beskrive i denne artikel – i håbet om at kunne give en håndsrækning i denne specielle situation.

Hold din elev læsende – det muliges kunst

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi holder vores elever læsende, og det er min påstand, at det trods alt er lettere at fjernundervise i læsning frem for skrivning. Eller er det? For mange ordblinde elever kan det være vanskeligt at indtræde i rollen som en aktiv læser, der går i dialog med teksten og danner indre billeder undervejs, og disse elever har måske udviklet et helt repertoire af smarte overspringshandlinger, når det kommer til disciplinen læsning. Mange ordblinde elever har brug for en ekstra tydelig struktur og hjælp til at organisere sine opgaver.

Vis din elev vej gennem teksten

Jeg vil give mit bud i form af en mini-læseguide. Den er tænkt som et ”quickfix” for læreren, der måske ikke lige nu er i en situation, hvor han eller hun har mulighed for at sætte sig ind i, hvordan læseguides udarbejdes. Samtidig er den tænkt som en hjælp for den elev, der har brug for at få struktureret sine opgaver – ordblind eller ej. Om den så rammer lige i zonen for nærmeste udvikling tør jeg ikke sige, men måske gør det heller ikke så meget lige nu?

Lav afspærringer og hold læsestien ren

Når eleven læser faglige tekster er det oftest med henblik på at lære. Faglige tekster kan på mange områder være meget komplekse i form af et pakket fagsprog samt mange forskellige modaliteter, såsom billeder, grafer og illustrationer. For at støtte eleven i den faglige læsning, kan du med fordel følge de næste punkter, efter du har valgt din fagtekst:

  1. Start med at bestemme læseformålet.

  2. Klip al unødvendig tekst væk, dvs. slå en streg over billeder, grafer, afsnit m.m., som ikke bidrager til læseformålet.

  3. Planlæg læsestien, dvs. de passager og modaliteter, der skal læses og bearbejdes. Du tager så at sige eleven i hånden og demonstrerer, hvilken rute eleven skal bevæge sig gennem, når han fordyber sig i den faglige tekst

  4. Udform nu de aktiviteter, eleven skal arbejde med. Her inddrager du de læseforståelsesstrategier, der med fordel kan benyttes undervejs for at besvare læseformålet. Udvælg nogle få aktivitetstyper og genbrug dem i din næste guide. Gentagelser er godt for mange elever.

  5. Udlever læseguiden sammen med fagteksten til dine elever. Mon ikke der er flere elever, der kunne få glæde af dit arbejde?

Mini-læseguiden – sådan gør du

Mini-læseguiden er bygget op omkring før, under og efter læsning med bud på opgaver og strategier til de forskellige faser, og i selve mini-læseguiden beskriver jeg trin for trin med grå skrift og i kursiv, hvordan du udfylder den, inden du udleverer den til eleverne. Jeg har givet nogle af felterne betegnelserne ”Lærerfelt” eller ”Elevfelt” for at vise, hvilke felter du som lærer skal udfylde, og hvilke felter der skal stå tomme til elevens besvarelse. Alt tekst skrevet med gråt og i kursiv fjernes, inden guiden udleveres til eleverne.

Ved at gøre guiden så generel og simpel som mulig, håber jeg, at den kan bruges af mange forskellige faglærere og på flere forskellige klassetrin. Det er ikke meningen, at eleverne nødvendigvis skal igennem alle opgaverne – som lærer sammensætter du selv guiden ud fra de opgaver, der giver mening i forhold til læseformålet.

Det er vigtigt, at eleven kan formulere sig mundtligt om et fag, da det er et centralt aspekt af at tilegne sig faget.
Jesper Bremholm

Tak til …

Jeg har ladet mig inspirere af Jesper Bremholms beskrivelse af læseguides. Jesper anbefaler samme læseguide-layout hver gang, du udarbejder en. Han beskriver også, at det er vigtigt, at eleven kan formulere sig mundtligt om et fag, da det er et centralt aspekt af at tilegne sig faget. På grund af fjernundervisningen har jeg udeladt et mundtligt element i denne omgang, men hvis du i disse tider eksperimenterer med virtuel undervisning igennem fx Teams, så ville et mundtligt element let kunne tilføjes.
Jeg håber meget, at Jesper vil tilgive mig for min simplificering af hans anbefalinger, men det er gjort i den bedste mening og i håbet om at kunne lette arbejdet lidt for lærere her og nu samt hjælpe de ordblinde elever og deres forældre, der har udtrykt ønske om struktur på lektierne – i et forsøg på at holde vores elever læsende og reflekterende.

Hvis du vil have mere uddybende information, kan jeg anbefale dig at læse videre i Jesper Bremholms: Læseguide – hvad, hvorfor og hvordan (PDF).

God fornøjelse.

Skrevet af tidligere konsulent hos Vitec MV Rikke Beith.