Så här hjälper vi

Digitala verktyg som CD-ORD och IntoWords är för dyslektiker som glasögon är för synnedsatta: Nödvändiga.

När du som dyslektiker eller osäker läsare använder våra program kan du läsa som alla andra: Lika snabbt med lika stor förståelse och på olika språk. Därmed är du inte längre förhindrad att genomföra din utbildning, vara framgångsrik i arbetet eller delta i sociala gemenskaper på t.ex. Facebook och Twitter. 

Våra läs- och skrivstödsverktyg CD-ORD och IntoWords är inte en ersättning för att du, ditt barn eller din elev ska bli så duktig som möjligt att läsa ”med ögonen”. För många barn är det digitala stödet faktiskt en hjälp till precis det. Men i de flesta situationer är det inte själva läsandet (avkodningen) som är det viktiga. Det viktiga är lärandet, kunskapen, underhållningen eller den samhörighet som läsning skapar grunden för. Livskvalitet. 

Det är det vi arbetar för att uppnå. 

Ska vi hjälpa dig att komma igång? 

Våra produkter tar utgångspunkt i individen, men oftast är det en hel skola, kommun eller företag som har ett abonnemang hos oss. Support och kurser är en naturlig del av vår service och vi har ett kontinuerligt samarbete kring implementering av våra läs- och skrivstödsverktyg ute hos kunderna. 

Kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för dig. 

Våra produkter

Se alla produkter