Ordböcker i CD-ORD och IntoWords

Köp till ordböcker som passar just ditt behov 

Ordböckerna gör det enkelt att få förklaringar på ord, som du inte förstår, direkt från texten. Slå upp ordet i ordboken med bara ett klick. 

Ordbokspaket – bilinguala ordböcker 

Med Ordbokspaketen får du enkelt tillgång till översättning mellan svenska och engelska, tyska, franska och spanska, med CD-ORD och IntoWords Cloud. Ordbokspaketen används både i skolan och på arbetet, t.ex. kontrollera att ords betydelse vid läsning, förstärkning av ordförrådet och i arbetet med rättstavning och grammatik. 

Slå upp ord, snabbt och smidigt 

Om du har svår med att läsa och skriva får du extra stöd då all text kan läsas upp samtidig som du får skrivstöd. Med smarta genvägar kan du snabbare och smidigare slå upp ord än i vanliga digitala ordböcker. Med funktionen ”slå upp i Google bilder” kan ordboken även kontrollera ordet visuellt.