MiVo

MiVo hjälper dig i att använda läs- och skrivstödsverktyg 

MiVo är ett träningsprogram som ansluter till skrivhjälpen i de två läs- och skrivstödsverktygen CD-ORD och IntoWords. Lärare och pedagoger får ett snabbt och effektivt verktyg att introducera elever och studenter med dyslexi i att skriva med ljudad stavning, ordförslag och jokertecken i CD-ORD och IntoWords. 

Skapa goda rutiner 

Programmets övningar bygger på en lugn och naturlig utveckling i stavningsarbetet och skapar goda rutiner. Användarna guidas hela vägen med hjälp av videos och uppläsning.  

För både barn och vuxna 

MiVo består av en juniordel till barn i årskurs 3 – 5 samt en seniordel för unga (från årskurs 6) och vuxna. Du väljer version när du loggar in. 

MiVo är utvecklat i samarbete med kursverksamheten Dyslexia och bygger på deras framgångsrika metod.