Mattekoden FLEX

Mattekoden är framtaget specifikt för äldre elever med matematiksvårigheter.

Programmet har utvärderats med goda resultat på elever med behov av särskilt stöd i matematikIntensivträningen med Mattekoden kan utgöra ett effektivt komplement för elever med matematiksvårigheter för att uppnå kursmålen inom matematik.  

Varför intensivträna med Mattekoden? 

Övningarna är baserade på vad elever med matematiksvårigheter behöver träna för att sedan kunna ta till sig den ordinarie undervisningen. Intensivträning med Mattekoden ger en unik möjlighet att påskynda automatiseringen av grundläggande färdigheter på ett strukturerat sätt. 

Hur går träningen till? 

  • Eleven tränar 25 tillfällen under 5-8 veckor. 
  • Varje träningstillfälle tar ca 20-40 minuter. 
  • Alla övningar anpassas automatiskt efter elevens prestation för att träningen ska befinna sig på optimal nivå. 
  • Övningarna innehåller ingen text och eleven får instruktioner och svar verbalt.