10Fingrar i undervisningen

Du kan använda 10Fingrar i svenskundervisningen t.ex för:

 • Att träna bokstäver, bokstavsljud och bokstavskombinationer
  Bokstäver, ord och meningar läses upp, så att eleverna hela tiden får kopplat ljud till tecken.
 • Att lära sig använda tangentbordet
  10Fingrar lär eleverna att använda alla sina tio fingrar, när de skriver. När fingrarna behärskar tangentbordet, kan eleven koncentrera sina tankar på innehållet.
 • Hastighetsträning
  Eleverna kan konkurrera med sig själv eller i klassen om att skriva snabbt.
 • Stöd för lässvaga elever
  Använd t.ex. korta skrivkurser på datorn som motivation och belöning till elever, som har svårt att komma igång med att läsa och skriva.
 • Läxor
  Eleverna kan som hemarbete t.ex. öva sig i korrekt fingersättning.