10Fingrar

Lär dig att använda tangentbordet – och bli bättre på att läsa och skriva

10Fingrar erbjuder en alternativ väg in i skriftspråket. Programmets många övningar tränar och motiverar läs- och skrivförmågan med hjälp av färger, ljud och belöning.

Pedagogiken bakom 10Fingrar bygger på en idé om att involvera både motorik, flera sinnen och intelligenser i läs- och skrivträningen. Språket ses, hörs och känns, under inlärningen.

10Fingrar lär också eleverna att använda alla tio fingrar, när de skriver. När fingrarna behärskar tangentbordet, kan eleven koncentrera sina tankar på innehållet.

  • Systematiskt uppbyggda kurser med klar progression i övningarna
  • Öva bokstavsljud, bokstavsnamn och kontextbestämt ljud
  • Logg – följ elevens utveckling
  • Belöningssystem – eleven motiveras med stjärnor och diplom. 
  • Klass 1-3, specialundervisning, tangentbordsträning för unga och vuxna