04 mars 2024

Vitec MV till SETT-dagarna

Scandinavian Education Technology Transformation (SETT) är den ledande vägen inom innovativt och livslångt lärande – och självklart kan du träffa Vitec MV och prata om dyslexi, läs- och skrivteknik samt dyslexivänliga skolor och undervisning.

Ses vi på SETT 16-18 april 2024? 

Scandinavian Education Technology Transformation (SETT) är den ledande vägen inom innovativa och livslånga lärande – och självklart kan du träffa Vitec MV och prata om dyslexi, läs- och skrivteknik samt dyslexivänliga skolor och undervisning.

 

Här är 5 goda skäl att stanna till vid monter J.29 och besöka Vitec MV

  1. Grammatik har landat i IntoWords, och ger både korrekturläsning och analysstöd i dina texter. Vill du veta mer? Då är det bara att stanna till vid montern där du kan se den nya funktionen.

  2. Vill du flyga över tangentbordet? – Då är det också hos oss som du måste passera. Med det nya programmet 10-Fingrar får du lära dig tiofingermetoden genom övningar, sagokurser och lekar.

  3. IntoWords är nu en godkänd tjänst i Stockholms stad och du kan höra mer om möjligheten att få ett av de bästa läs- och skrivverktygen på din skola.

  4. Dyslexiförbundet kommer på besök! Och du kan träffa Sara Rydin på onsdag klockan 14.00 och torsdag klockan 10.00 samt Helene Kindstedt på tisdag klockan 10.00. Delta i dialogen om hur läs- och skrivteknik som IntoWords stärker elever med dyslexi och gör skollivet enklare.

  5. Varje dag möter du Henrik Ödkvist och Hanne Marit Berlufsen som berättar om de senaste nyheterna i IntoWords och hjälper dig att komma igång med Nordens bästa dyslexiverktyg.

Vill du boka ett möte i förväg? Då kan du boka ett möte med Henrik Ödkvist. Han kan allt om IntoWords, och du kan ha ett förutsättningslöst samtal om möjligheterna för skolan eller kommunen – och ett bra erbjudande.