Nya digitala skrivguides för att stötta skrivprocessen

Om din elev ska skriva en berättelse, analyserande text eller artikel, kan eleven använda våra helt nya skrivguides.

Skrivguiderna erbjuder stöd i skrivprocessens olika delar. Dessutom erbjuder skrivguiderna vägledning för textens struktur, uppbyggnad och innehåll.

Som en bonus har vi nu öppnat upp för möjligheten att kunna samarbeta direkt med er pedagoger, där ni får utrymme att påverka och lägga till era egna pedagogiskt framtagna skrivguides i dialog med oss.

Helt nytt är även att elevens pågående skrivarbete automatiskt sparas under tiden eleven använder skrivguiden, vilket gör att skrivarbetet kan kommas åt från vilken enhet som helst för att arbetas vidare på. När texten är klar och redo att sparas, försvinner guiden med dess ramar. Eleven får på detta sätt sin text som en helhet så att arbetet med layouten, liksom att infoga bilder, fritt kan arbetas vidare med precis som för klasskamraterna.