Minnelek Flex

Tren arbeidsminnet og lær bedre 

Arbeidsminnet er selve fundamentet for læring. Evnen til å kunne fastholde og bearbeideinformasjon er sentralt for mentale aktiviteter som å lese, regne og løse problemer. 

Treningen av arbeidsminnet med Minnelek Flex sikter på å forbedre konsentrasjon, evne til oppmerksomhet, selvtillit og læringspotensialet for den som trener. Dette kan føre til bedre faglige resultater og at man får mer struktur i læringen. 

Intensiv trening 

Treningen foregår over en periode på 5-7 uker.  Brukeren trener strukturert 25-40 minutter pr. dag, 4-5 dager i uken. Man får verbale instruksjoner i øvelsene og umiddelbar tilbakemelding. 

Til både barn og voksne

Programmet har en juniordel (fra 4-15 år) og en seniordel til unge og voksne. Øvelsenes vanskelighetsgrad tilpasser seg automatisk etter brukerens prestasjon, slik kravene til arbeidshukommelsen hele tiden stiger. 

Bruk Minnelek Flex  PC, Mac, Chromebook eller nettbrett.