Mattelek Flex

Tren matematikkferdigheter med barn som har vansker med matematikk. 

Matematikklek Flex kan forbedre forståelsen om tallenes plassering hos barn og unge som har matematikkvansker på grunn av dyskalkuli, konsentrasjonsvansker eller dysleksi. 

Overtrening av grunnleggende matematikk 

Programmet trener sentrale matematiske ferdigheter som antall, tallforståelse og den mentale tallinje. Formålet med treningen er å styrke matematisk kunnskap for dermed å lette senere matematisk innlæring. Eleven kan trene i en juniordel (5-12 år) og en seniordel (fra 12 år og oppover). 

Strukturert og intensivt  

Matematikklek Flex inneholder 25 leksjoner med øvelser som eleven kan løse på 20-40 minutter. Treningen foregår over en periode på 5-7 uker. Treneren – helst den samme gjennom hele forløpet – motiverer eleven gjennom konstant støtte og tilbakemelding. Treneren er oftest matematikklæreren, men kan også være en annen pedagog eller forelder. 

Adaptiv feedback gir effektiv trening 

Programmets øvelser tilpasser seg løpende (adaptivt) til elevens nivå slik at han eller hun hele tiden utfordres, men likevel kan mestre oppgaven. At eleven alltid utfordres på et passende nivå, har vist seg å være en nøkkelfaktor for effektiv trening. 

Treningen kan foregå på PC, Mac, Chromebook eller nettbrett.