Skriverammer

Hvis eleven din skal skrive en grøsser, analysere et dikt eller utforme en øyenvitneskildring, kan han/hun bruke våre helt nye skriverammer. Eleven kan velge fritt mellom mer enn 50 forskjellige rammer

Felles for alle de nye skriverammene er at de gir støtte i skriveprosessen av ulike teksttyper i flere fag, både norsk, språk og matematikk.

Skriverammene er utarbeidet av våre pedagogiske konsulenter som har mange års erfaring som lærere, leseveiledere og spesialpedagoger med erfaring med elever med dysleksi. De har i hele produksjonsfasen hatt fokus på å bygge et solid stillas, så elevene får støtte til struktur, innhold og språk.

Det er helt nytt at elevenes arbeid automatisk blir lagret underveis, slik at oppgaven til enhver tid, og fra en hvilken som helst enhet, kan arbeides videre med. Når oppgaven er ferdig, og den lagres, vil rammene rundt tekstboksene de skrive i, forsvinne. Elevene sitter altså igjen med sin tekst, som de nå fritt kan endre layout på og legge til bilder i. Uten stillas.