IntoWords Windows/CD-ORD for viderekommende

På kurset gjennomgår vi IntoWords Windows og CD-ORDs mer avanserte funksjoner og mange innstillingsmuligheter. Vi ser blant annet på hvordan man oppretter profiler tilpasset fag eller læringsstil, samt hvordan man selv lager fagordlister slik at man kan få stavehjelp til vanskelige fagord. Kurset veksler mellom teori, demonstrasjon og praktisk utprøving

Mål: 

Målet med kurset er å gjøre deltakeren fortrolig med IntoWords Windows og CD-ORDs mer avanserte innstillinger og innstillingsmuligheter slik at deltakeren kan veilede elevene sine til å bruke de LST-strategiene som passer best for dem. 

Målgruppe: 

Kurset henvender seg til rere og veiledere med grunnleggende kjennskap til IntoWords Windows eller CD-ORD. 

Varighet: 

3 timer 

Pris: 

3 timer: kr 6500 (ekskl. mva og reiseutgifter) 

Bestill: 

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com 

Kursbeskrivelse: 

På kurset gjennomgår vi CD-ORDs mer avansertfunksjoner og mange innstillingsmuligheter. Vi ser blant annet på hvordan man oppretter profiler tilpasset fag eller læringsstilsamt hvordan man selv lager fagordlister slik at man kan få stavehjelp til vanskelige fagord. Kurset veksler mellom teori, demonstrasjon og praktisk utprøving. 

Deltakeren får et arbeidshefte med oppgaver til IntoWords eller CD-ORD som kan brukes når han/hun skal veilede elever etter endt kurs. 

Innholdet kan tilpasses avhengig av deltakersammensetningen.