Foreldrekurs

Kurset veksler mellom teori, demonstrasjon og praktisk utprøvning. På kurset gjennomgår vi IntoWords’ og CD-ORDs viktigste funksjoner og de strategiene som gir optimalt utbytte av verktøyet. Kurset kan settes opp med eller uten barna tilstede.

Mål: 

Målet med kurset er å gjøre både elever og foreldre fortrolige med IntoWords’ og CD-ORDs kjernefunksjoner slik at eleven blir i stand til og motiveres til å bruke IntoWords eller CD-ORD i sitt daglige skolearbeid, og at foreldrene skal kunne støtte eleven i denne prosessen.  

Målgruppe: 

Kurset henvender seg til elever og deres foreldre. 

Varighet: 

2 timer 

Pris: 

2 timer: kr 200 per bruker (minimum deltakere: 5 brukere) 

Bestill: 

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com 

Kursbeskrivelse: 

Kurset veksler mellom teori, demonstrasjon og praktisk utprøvning. På kurset gjennomgår vi IntoWords' og CD-ORDs viktigste funksjoner og de strategiene som gir optimalt utbytte av verktøyet. Kurset kan settes opp med eller uten barna tilstede. 

Vi gjennomgår: 

  • Strategier til stave-/skrivehjelp 
  • Opplesning 
  • OCR 
  • Download av fagordlister 
  • Lydfil 
  • Profiler 

Innholdet kan tilpasses avhengig av deltakersammensetningen.