Hvordan bruke lese- og skrivestrategier sammen med IntoWords og CD-ORD i alle fag?

Kurset forutsetter noe kjennskap til LST og kan med fordel kombineres med kurset IntoWords/CD-ORD for begynnere.

Mål: 

Målet med kurset er at den enkelte lærer får kunnskap til å kunne inkludere og løfte alle elever, også de med lese- og skriveutfordringer 

Kursets mål er derfor forankret i læreplanen.  

Målgruppe: 

Kurset henvender seg til faglærere eller faggrupper fra mellomtrinnet og oppover 

Varighet: 

3 timer 

Pris:  

Kr 6500 (ekskl. mva og reiseutgifter) 

Bestill: 

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com 

Kursbeskrivelse: 

Kurset forutsetter noe kjennskap til LST og kan med fordel kombineres med kurset IntoWords/CD-ORD for begynnere. 

Deltakerne får innsikt i relevant teori om faglig lesing og skriving, med praksisnære bruksperspektiver for lese- og skriveutfordrede elever. Vi prøver å være målrettet enkelte fags spesifikke språk og teksttyper. 

Kurset er tilrettelagt med teori og hands on-oppgaver hvor deltakerne får didaktiske redskaper til planlegging av en inkluderende lese- og skriveundervisning i flere fag. Vi bruker faglige tekster fra forskjellige fag. De didaktiske redskapene inneholder: 

  • Lærerveiledninger til fagets teksttyper og særegne terminologi 
  • Modellerende lese- og skriveveiledning 
  • Forberedelsesark til lese- og skriveaktiviteter og ulike skjemaer til strukturering av tekster 
  • LST sjekkliste til forberedelse av undervisning til elever med dysleksi