Kurs 2: Lese- og skriveopplæring med lydstøtte -veien videre.

Med dette kurset blir du bedre kjent med metodikken i Lese -og skriveopplæring med lydstøtte.

Innhold

Vi ser på teori og på hvordan vi kan følge opp elever som faller utenfor forventet lese- og skriveutvikling. 

  • Skrive- og lesevansker – hva kan vi gjøre?
    Kartlegging og tiltak.
  • Videre arbeid med Lese- og skriveopplæring med lydstøtte, praktiske tips til skriveoppgaver.

Målgruppe

Kurset er for de som ønsker å lære mer om Lese- og skriveopplæring med lydstøtte og som har litt kjennskap til metodikken fra før.

Praktisk informasjon

Et heldagskurs (6 timer) koster 8000,- for inntil 20 deltakere.

Et halvdagskurs (3 timer) koster 6000,- for inntil 20 deltakere.

 

Det er mulig å bestille kurset knyttet til enten IntoWords iOS, IntoWords Cloud eller CD-ORD.

Forutsetter at man har tatt Kurs 1.

Bestill

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com