Kurs 1: Lese- og skriveopplæring med lydstøtte

Lese- og skriveopplæring med lydstøtte har vist seg å gi gode resultater på elevenes begynnende lese- og skrivekompetanse, og er en metodikk i lese- og skriveopplæringen som inkluderer alle og gir elevene mestringsfølelse.

Lese- og skriveopplæring med lydstøtte har vist seg å gi gode resultater på elevenes begynnende lese- og skrivekompetanse, og er en metodikk i lese- og skriveopplæringen som inkluderer alle og gir elevene mestringsfølelse.

Vi presenterer en metode som både tar for seg lese- og skriveopplæring og tekstproduksjon. Metoden bygger på elementer fra STL+.

Det vil bli presentert praktiske oppgaver som kan brukes i begynneropplæringen.

Målgruppe

For lærere som underviser på 1. og 2. trinn.

Praktisk informasjon

Et heldagskurs (6 timer) koster 8500,- for inntil 20 deltakere.

Et halvdagskurs (3 timer) koster 6500,- for inntil 20 deltakere.

Det er mulig å bestille kurset knyttet til enten IntoWords iOS, IntoWords Cloud eller CD-ORD.

Deltakerne bør ha litt kjennskap til verktøyet fra før.

Bestill

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com