Begynneropplæring og STL+

I dette kurset får lærerne innføring i STL+ metodikken sett opp mot elevenes lese- og skriveutvikling og lese- og skriveteori