Fagkurs online

Vi tilbyr fagkurs online. Her blir du introdusert for verktøyenes kjernefunksjoner. Vi har forskjellige kurs:

  • CD-ORD/IntoWords i studier eller arbeidslivet
  • Bruk av CD-ORD og IntoWords i fremmedspråkundervisningen
  • Lese- og skrivestrategier med CD-ORD/IntoWords
  • Begynneropplæring og STL+

På alle kurs veksler vi mellom teori og praksis, så du får hands-on erfaring med CD-ORD og IntoWords.

Våre pedagogiske konsulenter vil veilede deg slik at du blir en trygg bruker av lese- og skriveverktøyet.

Les mer om de enkelte kursområdene nedenfor:

Kurstyper