Tidlig innsats

Mål:   

Formålet med kursene er at læreren kan tilrettelegge for en inkluderende undervisning slik at alle elever opplever mestring og færre mister motivasjonen i lese- og skriveopplæringen. 

Det er mulig å slå sammen kursene til et heldagskurs for hele personalet. 

Kursbeskrivelse:   

Kurs 1: Tidlig innsats –vi forebygger lese- og skrivevansker. 

Målgruppe: Lærere på 1. og 2. trinn 

Varighet: 3 timer 

Pris: 6500,- 

På kurset ser vi på organisering og metoder som forebygger lese- og skrivevansker, og som inkluderer alle.   

Hvordan kan vi organisere lese- og skriveopplæringen slik at alle føler mestring og får motivasjon i arbeidet? Metoden bygger på STL+ 

Vi ser på hvorfor og hvordan vi kan jobbe med språklig bevissthet og språkutvikling på 1. og 2. trinn, og på lese- og skriveopplæring ved bruk av lydstøtte gjennom å bruke IntoWords eller CD-ORD.  

Deltagerne får også innblikk i hvordan man kan organisere og drive intensiv lese- og skriveopplæring i begynneropplæringen.  

Kurs 2: Tidlig innsats –hva gjør vi når vi oppdager at en elev strever med lesing og skriving? 

Målgruppe: Lærere på alle trinn. 

Varighet: 3 timer 

Pris: 6500,- 

På kurset går vi gjennom lese- og skriveutvikling og ser på ulike avsporinger, og vi gjennomgår ulike tiltak og metoder som støtter elevene i lesing og skriving.  

Vi ser på ulike type lesere for å identifisere elevenes ulike lesevansker slik at man kan sette inn rett tiltak, og på både lærerens og skolens oppfølging av elever som strever med lesing og skriving. 

LST (Lese- og skriveteknologi) introduseres i kurset og vi ser på hva som kreves for å implementere en suksessfull bruk av LST 

Bestill:

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com