IntoWords og CD-ORD i studier og arbeidsliv.

Kurset veksler mellom teori, demonstrasjon og praktisk utprøving. På kurset gjennomgår vi IntoWords' og CD-ORDs viktigste funksjoner ,samt de strategiene som gir optimalt utbytte av programmene.

Mål: 

Målet med kurset er at du skal lære hvordan du kan jobbe mer effektivt i studier eller arbeidsliv med våre verktøy. 

Målgruppe: 

Kurset henvender seg til studenter og folk i arbeid. 

Varighet: 

3 timer 

Pris: 

Kr. 650,- per person eller 3000,- for en gruppe.  

Bestill: 

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com 

Kursbeskrivelse: 

Kurset veksler mellom teori, demonstrasjon og praktisk utprøving. På kurset gjennomgår vi IntoWords og CD-ORDs viktigste funksjoner ,samt de strategiene som gir optimalt utbytte av programmene. 

Vi gjennomgår: 

  • Strategier for stave-/skrivehjelp i ulike programmer (eks: e-post, dokumenter, presentasjoner, sms-er) 
  • Opplesning av tekst i ulike programmer  
  • Innstillingsmuligheter i verktøyet 
  • OCR-behandling av tekst 
  • Bruk av fagordlister 
  • Gjøre om digital tekst til lydfil