Hva er dysleksi og hvordan underviser du elever med dysleksi på best mulig måte?

Kurset gir en innføring i hva dysleksi er, og hvordan undervisningen planlegges og gjennomføres slik at elevens arbeidshukommelse og eksekutive vanskeligheter avlastes.

Mål: 

Målet med kurset er å skape en felles kultur om og en forståelse av begrepet dysleksi med henblikk på å løfte elever eller studenter med dysleksi faglig. Deltakeren får kunnskap om å planlegge og gjennomføre undervisning som tilgodeser elever med dysleksi – i alle fag. 

Målgruppe: 

Kurset henvender seg til lærere i grunnskolen og undervisere på andre utdaningsnivå . 

Kurset forutsetter noe kjennskap til LST og kan med fordel kombineres med kurset IntoWords/CD-ORD for begynnere. 

Varighet: 

3 timer 

Pris: 

Kr. 6500,- (ekskl. mva og reiseutgifter) 

Bestill:

Ønsker du et kurs, kontakt oss på:46 85 99 60 eller firmapost.mv@vitecsoftware.com 

Kursbeskrivelse: 

Kurset gir en innføring i hva dysleksi er, og hvordan undervisningen planlegges og gjennomføres slik at elevens arbeidshukommelse og eksekutive vanskeligheter avlastes.  

Deltakerne introduseres for lese- og skriveteknologi (LST) med fokus på LST i et inkluderende perspektiv. Målet er dels å inspirere deltakerne til planleggingen av en inkluderende praksis, dels å presentere forskjellige LST-funksjoner- og strategier samt å gi konkrete redskaper til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. 

Redskapene som introduseres på kurset er målrettet lærerens forberedelse og gjennomføring av en dysleksivennlig undervisning. Læreren utfordres til å modellere de LST-funksjonener og -strategier  som er nødvendige for eleven/studenten slik at de kan inngå i undervisningen på like vilkår med sine medelever/medstudenter.