Om matematikvanskeligheder

En stor gruppe af elever - det anslås helt op til 20 procent -  har så store matematikvanskeligheder, at de har svært ved at efterkomme de faglige krav i matematik.

 

Der findes ingen officielt vedtaget definition af matematikvanskeligheder. En generel definition lyder: vanskeligheder, der ikke kan forklares med mental retardering eller mangelfuld skolegang. Der er altså tale om normalt begavede børn og unge, der har svært ved at forstå tal.

Generelle og specifikke vanskeligheder

Ligesom man inden for ordblindhed skelner mellem specifikke og generelle læse- og skrivevanskeligheder, skelner man mange steder også mellem generelle matematikvanskeligheder og specifikke matematikvanskeligheder.
Begrebet generelle matematikvanskeligheder dækker over en bred variation af vanskeligheder og forekommer hos op til 20 procent af eleverne (afhængigt af definition). Elever med generelle matematikvanskeligheder har ikke en funktionsnedsættelse, men de har store huller i deres basale matematiske færdigheder. Specifikke matematikvanskeligheder bunder derimod i en funktionsnedsættelse og kaldes nogle gange talblindhed.

Talblindhed

Det talblinde barns vanskeligheder med matematik ses fx i forhold til basisfærdigheder inden for de fire regnearter. Den talblinde elev savner en intuitiv forståelse for tal og mængder og kan have svært ved at forestille sig en tallinje, forstå systemet bag tal eller at huske tal.
Talblindhed optræder ofte i forbindelse med ADHD, men man ved ikke, om eller hvordan de to ting er knyttet sammen.

At have vanskeligt ved matematik er kategoriseret som diagnose i WHO’s katalog over alle officielle diagnoser. Her kaldes det ”Specifik regnevanskelighed (dyskalkuli)”.

Eksterne links

Matematikvejlederforeningen: Hvad er matematikvanskeligheder
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: Forskningsrapport om talblindhed