Fagordlister

Fagordlister gør det nemmere at skrive fagsprog med CD-ORD eller IntoWords. 


Med fagordlisterne kan du skrive fagord som mosegris, trykbegrænsningsventil og absence – svære eller sjældne ord, som ikke uden videre dukker op i listen af ordforslag i CD-ORD eller IntoWords. Men relevante ord for dig, der skriver fag- eller branchespecifikke tekster på jobbet eller uddannelsen.

Skriv fagligt sikkert og præcist

De enkelte fagordlister er lavet ud fra ordforrådet i lærebøger, der bruges i grundskolen, på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Dermed har ordlisterne direkte sammenhæng med de fagtermer, du møder i din uddannelse.

Til mange brancher og fag

Blandt vores mere end 100 fagordlister finder du hjælp til at skrive ord, der bruges specifikt inden for blandt andet SOSU-området, sygeplejeområdet, medicin/psykiatri, pædagogik og tandteknik eller fx på erhvervsuddannelser inden for auto, bygge/anlæg, elektronik, kok, landbrug og tømrer.

I IntoWords er fagordbøgerne integreret i menuen, i CD-ORD skal du hente fagordlisterne her. De er selvfølgelig gratis.