Nye kurser og forløb om ordblindeundervisning

Vi udvider vores kursuskatalog, så vi fremover både kan tilbyde kurser og længere forløb til dig, der ønsker mere produktkendskab, et fagligt løft af din ordblindeundervisning eller hjælp til at implementere læse- og skriveteknologi for din skole eller kommune.

Ordblindevenlig undervisning eller skole handler om mere end at stille en it-rygsæk til rådighed. Det kommer vores udvalg af kurser nu til at afspejle.

Nye typer af kurser

Du kan fremover vælge mellem kurser inden for disse emner:

 • Lær CD-ORD og IntoWords at kende
  CD-ORD og IntoWords er en vigtig del af værktøjskassen, når ordblinde børn og voksne skal læse, skrive og lære. På disse kurser og webinarer lærer du - som lærer, elev, forælder eller ordblind voksen - alle de vigtigste funktioner at kende, på begynder- eller øvet niveau.
 • Kurser for Ordpatruljer
  Ordpatruljen er både en hjælp til jeres ordblinde elever og et strategisk skridt på vejen mod at blive en ordblindevenlig skole. Vi holder kurser for både dig, der skal være tovholder for skolens Ordpatrulje og for eleverne, der skal være patruljemedlemmer.
 • Fagligt løft til læse- og skriveudfordrede elever
  Disse kurser giver dig redskaberne til at inkludere og kompetenceløfte dine elever specifikt i humanistiske, naturvidenskabelige eller praktisk-musiske fag.
 • Ordblindhed
  Du får viden om ordblindhed og om, hvordan du underviser dine ordblinde elever, fx i fremmedsprogsundervisningen.
 • Skræddersyede forløb og kursuspakker
  Forløbene henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner eller kommuner, der ønsker at igangsætte eller styrke deres ordblindeindsats. Forløbene kan tage udgangspunkt i emner som implementering, kompetenceløft af læse- og skriveudfordrede elever eller ordblindevenlig kommune/skole.

Kursernes niveau og indhold kan tilpasses efter deltagernes forudsætninger. Priserne på kurserne varierer og ses under kursusbeskrivelserne. Vi afholder også kurser i Odense, som er gratis.