Ordpatrulje - for tovholdere

Kurset afvikles som en workshop, hvor deltagerne skal udvikle et Ordpatrulje-koncept, som passer til deres skole. På baggrund af idéudviklingsaktiviteter og en præsentation af andre skolers erfaringer skal deltagerne beskrive formål samt tage stilling til, hvad Ordpatruljen skal bestå af, og hvordan og hvornår det skal gennemføres.

Formål: 

Formålet med kurset er at hjælpe Ordpatrulje-tovholderen med at opstarte og strukturere arbejdet med Ordpatruljen. 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til lærere eller læsevejledere der skal fungere som Ordpatrulje-tovholdere. 

Varighed: 

2 eller 3 timer 

Pris: 

2 timer: kr. 4.800 (inkl. kørsel, ekskl. moms) 

3 timer: kr. 6.400 (inkl. kørsel, ekskl. moms) 

3 timers kursus i Odense: Pris pr. deltager: kr. 1.200 (ekskl. moms) 
Tilmeld dig her.

Bestil: 

Ønsker du et kursus, så kontakt os på: 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com

Kursusbeskrivelse: 

Workshoppen munder ud i, at deltagerne beslutter og beskriver: 

  • en implementeringsplan 
  • et årshjul for ordpatruljens arbejde 
  • en plan for løbende evaluering og opdatering. 

Indholdet kan naturligvis tilpasses afhængig af deltagersammensætningen.