Hvad er ordblindhed, og hvordan underviser du ordblinde elever?

Afsættet for kurset er en indføring i, hvad ordblindhed dækker over, og hvordan undervisningen planlægges og gennemføres, så elevens arbejdshukommelse og eksekutive vanskeligheder aflastes.

Formål: 

Formålet med kurset er at skabe en fælles kultur om, og en forståelse af begrebet ordblindhed med henblik på at kompetenceløfte ordblinde elever/studerende. Deltageren klædes på til at kunne planlægge og gennemføre undervisning, der tilgodeser ordblinde elever og studerende – i alle fag. 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne. 

Kurset forudsætter et vist kendskab til LST og kan med fordel kombineres med kurset IntoWords/CD-ORD for begyndere. 

Varighed: 

3 timer 

Pris: 

Kr. 12.000 (inkl. kørsel, ekskl. moms) 

3 timers kursus i Odense: Pris pr. deltager: kr. 1.200 (ekskl. moms) 
Datoer for skoleåret 21/22 kommer snart. 

Bestil: 

Ønsker du et kursus, så kontakt os på: 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com 

Kursusbeskrivelse: 

Deltagerne introduceres for læse- og skriveteknologi (LST), med fokus på LST i et inkluderende perspektiv, hvor formålet er dels at inspirere deltagerne til planlægningen af en inkluderende praksis, dels at præsentere forskellige LST-funktioner og -strategier og konkrete redskaber til brug i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. 

Redskaberne, som introduceres på kurset, er målrettet underviserens forberedelse og gennemførelse af en ordblindevenlig undervisning, så underviseren bliver klædt på til at kunne stilladsere de LST-funktioner og -strategier, der er nødvendige for, at eleven/den studerende kan indgå i undervisningen på lige vilkår med sine klassekammerater/medstuderende.