Ordblindhed i fremmedsprogsundervisningen

Formål: 

Formålet med forløbet er at klæde sprogfagsteamet bedst muligt på, så:  

  • underviserne bliver i stand til at inddrage LST i sprogfagene 
  • underviserne kan planlægge og gennemføre ordblindevenlig fremmedsprogsundervisning 
  • det sikres, at eleverne anvender de rette strategier at arbejde med i sprogfagene
  • det undgås, at ordblinde elever mister motivationen i sprogfagene.

Målgruppe: 

Forløbet henvender sig til sprogvejledere og sproglærere. 

Pris: 

Kontakt os for et tilbud på 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com 

Kursusbeskrivelse: 

Forløbet består af: