Bliv ordblindevenlig skole/kommune

Formål: 

Formålet med forløbet er at kompetenceløfte alle undervisere, så de bliver i stand til:  

 • at inkludere elever, så alle læse- og skriveudfordrede elever får mulighed for at deltage på lige vilkår 
 • at alle undervisere kan vejlede ordblinde elever i ordblindestrategier i alle fag 
 • at kunne planlægge og gennemføre ordblindevenlig undervisning, herunder at kunne stilladsere både læse- og skrivearbejdet 
 • at kunne bruge konkrete redskaber til at afdække og forbedre elevernes LST-strategier. 

Målgruppe: 

Forløbet henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner eller kommuner, der ønsker at kompetenceløfte underviserne med det formål at blive ordblindevenlig. 

Pris: 

Kontakt os for et tilbud på 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com  

Kursusbeskrivelse: 

Forløbet består af: 

 • Opstartswebinar
 • Alle kan læse og skrive i de humanistiske fag (se kursusbeskrivelse her)
 • Alle kan læse og skrive i naturfagene (se kursusbeskrivelse her)
 • Alle kan læse og skrive i de praktisk-musiske fag (se kursusbeskrivelse her)
 • Stilladserende skriveguides i de humanistiske fag
 • Stilladserende skriveguides i de naturvidenskabelige fag
 • Stilladserende skriveguides i de praktisk-musiske fag
 • Oplæg: Inkluderende skriveundervisning
 • Afslutningswebinar
 • Mellem kurser og oplæg arbejdes der i fagteams med opgaver og cases, så deltagerne får reflekteret over og arbejdet med kursernes indhold.