Alle kan læse og skrive i de humanistiske fag

Kurset forudsætter et vist kendskab til LST og kan med fordel kombineres med kurset IntoWords/CD-ORD for begyndere. Deltagerne får indsigt i relevant teori om faglig læsning og skrivning, men med afsæt i praksisnære anvendelsesperspektiver for læse- og skriveudfordrede elever og målrettet de enkelte fags særlige sprog og teksttyper.

Formål: 

Formålet med kurset er, at den enkelte underviser klædes på til at kunne inkludere og kompetenceløfte alle elever, herunder de læse- og skriveudfordrede elever.  

Kursets formål er således forankret i UVMs nationale mål, UVMs regler om inklusion og UVMs fokusområde ”Sproglig udvikling”.

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til faglærere eller faggrupper inden for de humanistiske fag på mellemtrinnet og udskolingen. På kurset er der plads til maks. 25 deltagere. 

Varighed: 

3 timer 

Pris: 

Kr. 12.000 (inkl. kørsel, ekskl. moms) 

3 timers kursus i Odense: Pris pr. deltager: kr. 1.200 (ekskl. moms) 
Datoerne for skoleåret 21/22 kommer snart

Bestil: 

Ønsker du et kursus, så kontakt os på: 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com

Kursusbeskrivelse: 

Kurset er tilrettelagt omkring et introducerende oplæg og efterfølgende hands on-opgaver, hvor deltagerne får didaktiske redskaber til planlægning af en inkluderende læse- og skriveundervisning i de forskellige fags faglige tekster. De didaktiske redskaber indeholder: 

  • Lærerguide til fagets teksttyper og særlige terminologi 
  • Stilladserende læse- og skriveguides 
  • Forberedelsesark til læse- og skriveaktiviteter 
  • LST-tjeklister til forberedelse af ordblindevenlig undervisning.